web lh logo black 300px copy

klasseflojen300En initiativgruppe med rødder i økologisk og biodynamisk jordbrug planlægger under arbejdstitlen ”Løgumkloster Akademi - Natur- og Menneskekundskab” at overtage Løgumkloster Højskole fra 1. Januar 2019.

Günther Lorenzen udtaler på vegne af initiativgruppen: ”Vi vil sætte fokus på natur- og menneskekundskab igennem kurser og seminarer, men også ved sociale-, kunstneriske- og kulturelle aktiviteter.

Målgruppen spænder lige fra landmænd over fødevaresektoren til almindelige mennesker, og de sunde fødevarer vil få en særlig opmærksomhed. Vi vil dog også fokusere på den personligt menneskelige selvudvikling i forhold til individets frihed og fællesskabets samskabende muligheder.

Vi vil være et åbent kultursted, hvor der fortsat gerne kan være mulighed for lokale aktiviteter.

Med baggrund i grænsenærheden håber vi også at tiltrække udenlandske og især tyske interesserede,” siger Günther Lorenzen.

På en ekstraordinær generalforsamling i Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole d. 6. november 2018 blev skolekredsens medlemmer orienteret om initiativgruppens planer.

Formanden for Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole, Elsemarie Dam-Jensen, glæder sig over, at forsamlingen bifaldt Initiativgruppens planer, og ser frem til, at der kan komme gang i en ny positiv udvikling på skolen.

Elsemarie Dam-Jensen påpeger, at det er meget tankevækkende, at da man allerede i 1954 gjorde sig de første tanker om en institution på Slotsengen i Løgumkloster, var forbilledet nogle af de akademier, som på det tidspunkt var blevet oprettet i Sverige og Finland, og de tyske evangeliske akademier, som var oprettet efter 2. verdenskrig.
Derfor er det spændende, at den nye kreds også bruger begrebet akademi om den institution, man nu vil skabe i højskolens bygninger.

Også den nye initiativgruppes ønsker om at have god kontakt til befolkningen i Løgumkloster og på egnen med mulighed for åbne arrangementer og udlejninger hilses velkomment.

Udskriv E-mail