Nyt initiativ på vej til Løgumkloster Højskole

klasseflojen300En initiativgruppe med rødder i økologisk og biodynamisk jordbrug planlægger under arbejdstitlen ”Løgumkloster Akademi - Natur- og Menneskekundskab” at overtage Løgumkloster Højskole fra 1. Januar 2019.

Günther Lorenzen udtaler på vegne af initiativgruppen: ”Vi vil sætte fokus på natur- og menneskekundskab igennem kurser og seminarer, men også ved sociale-, kunstneriske- og kulturelle aktiviteter.

Målgruppen spænder lige fra landmænd over fødevaresektoren til almindelige mennesker, og de sunde fødevarer vil få en særlig opmærksomhed. Vi vil dog også fokusere på den personligt menneskelige selvudvikling i forhold til individets frihed og fællesskabets samskabende muligheder.

Vi vil være et åbent kultursted, hvor der fortsat gerne kan være mulighed for lokale aktiviteter.

Med baggrund i grænsenærheden håber vi også at tiltrække udenlandske og især tyske interesserede,” siger Günther Lorenzen.

På en ekstraordinær generalforsamling i Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole d. 6. november 2018 blev skolekredsens medlemmer orienteret om initiativgruppens planer.

Formanden for Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole, Elsemarie Dam-Jensen, glæder sig over, at forsamlingen bifaldt Initiativgruppens planer, og ser frem til, at der kan komme gang i en ny positiv udvikling på skolen.

Elsemarie Dam-Jensen påpeger, at det er meget tankevækkende, at da man allerede i 1954 gjorde sig de første tanker om en institution på Slotsengen i Løgumkloster, var forbilledet nogle af de akademier, som på det tidspunkt var blevet oprettet i Sverige og Finland, og de tyske evangeliske akademier, som var oprettet efter 2. verdenskrig.
Derfor er det spændende, at den nye kreds også bruger begrebet akademi om den institution, man nu vil skabe i højskolens bygninger.

Også den nye initiativgruppes ønsker om at have god kontakt til befolkningen i Løgumkloster og på egnen med mulighed for åbne arrangementer og udlejninger hilses velkomment.

Udskriv E-mail

Ekstraordinær Generalforsamling 6. november

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling d. 6. november 2018 kl. 19,30 på Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 1, 6240 Løgumkloster


  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Orientering om bestyrelsens bestræbelser vedr. overdragelse af højskolen til en ny organisation.
  4. Orientering om skolens fremtidige indhold ved repræsentant for ny organisation.
  5. Som følge af bestyrelsens bestræbelser vedr. overdragelse af højskolen til en ny organisation, vil skolens formål ikke længere være opfyldt i forhold til vedtægterne. I henhold til §12 stk. 2 i vedtægterne skal skolen derfor nedlægges. Generalforsamlingen skal derfor også i.h.t. paragraf §12 stk. 1 træffe beslutning om skolens nedlæggelse.
  6. Beslutning om skolens nedlæggelse jf. pkt. 5. Beslutningen skal jf. vedtægterne §12 stk. 1 ske med mindst 2/3 af alle medlemmers stemmer. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om skolens nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Udskriv E-mail

Løgumkloster Højskole - kursus og festivalramme

Løgumkloster Højskole er inde i en god udvikling. Et næsten fuldttegnet kirkemusikkursus er netop afsluttet, og eleverne er vendt hjem med nye indtryk og inspiration i baggagen.

Hele august måned vil skolen være præget af at danne en hyggelig og rolig ramme for mange af Tønder Festivals musikere under deres medvirken ved Tønder Festival. 

Ny kursusvirksomhed ser også dagens lys på skolen. Tidligere lærer på Løgumkloster Højskole, Anne Marie Morris arrangerer således i samarbejde med Sort Safari to korte kurser med titlerne: "Forlænget weekend med udsigt til Leonard Bernstein og NordArt i Rendsborg samt Sort Sol i marsken" samt "Marskens Mangfoldighed - en uge i det smukke Sønderjylland med ture, natur, kultur og historie i selskab med Annemarie Morris og SortSafari". Øvrige undervisere på disse kurser er tidligere og kendte lærere ved Løgumkloster Højskole, Aksel Krogslund Olesen og Anja Kjølby.

Flere kurser er undervejs, så følg med på siden her.

Udskriv E-mail

Grænsforeningens Ungdom på Løgumkloster Højskole

0726 GrenzeløsYouthWorkshopPå workshoppen ”Grenze/løs/ Youth Workshop”, der blev holdt på Løgumkloster Højskole fra 19. til 23. juli, udviklede 20 danske og tyske unge fem konkrete ideer for fremtidigt ungdomssamarbejde henover den dansk-tyske grænse.

Pia Christiansen, der har været tovholder for arrangørgruppen og er næstformand i Grænseforeningen Ungdom, beskriver workshoppen som en stor succes.

”Deltagerne engagerede sig virkelig i at finde frem til nye måder at tænke det grænseoverskridende ungdomssamarbejde på. Sammenholdet var fantastisk, selvom vi kun mødtes i fem dage. Og det viser for mig, hvor vigtigt det er at mødes, for sådan knytter vi de bånd, der skal sikre det fremtidige samarbejde”, siger Pia Christiansen.

Workshoppen var organiseret i samarbejde mellem Grænseforeningen Ungdom og ungdomspartierne SSWU og Junge SPitzen. Både det danske og det tyske mindretal var repræsenteret blandt deltagerne, men der var også danskere, der var kommet fra Aarhus og Odense, mens to tyskere kom hele vejen fra Göttingen syd for Hannover.

Læs mere ...

Udskriv E-mail


Notice: Undefined variable: app in /home/l/k/ftp_lkhojskoledk/templates/yoo_moreno/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/l/k/ftp_lkhojskoledk/templates/yoo_moreno/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Etableringen af Løgumkloster Højskole sker med støtte fraLokale Aktionsgrupper Tønder og Tønder/Haderslev LAGlogo