web lh logo black 300px copy

Idealer

Løgumkloster Højskole er en lokalt forankret højskole beliggende i Løgumkloster med nationalt og globalt udsyn. 

Højskolen har et kulturkristent fundament med stor åbenhed i forhold til både personlige og fælles forståelser og udtryk for tro, håb og ønsker for fremtiden.

Højskolens daglige virke er baseret på fællesskab, mangfoldighed og på personlig og fælles aktiv deltagelse og indflydelse på både lokalt, nationalt og globalt plan.
Idehistorie, filosofi og spiritualitet er nogle af de grundlæggende perspektiver, som bidrager til både forståelse af nutiden og til at skabe personlige og fælles drømme for fremtiden - og give ideer til at skabe både personlig og fælles udvikling og forandring.

Formål
Formålet er at skabe et sted, hvor der er plads og rum til at det enkelte menneske kan reflektere over sit liv og til at overveje om der er brug for forandring.

Begrebet SPORSKIFTE vil være centralt i skolens målsætning.
For at give et grundlag for kvalificerede overvejelser over et sporskifte vil krop, sind og ånd sættes i fokus, ligesom fællesskab vil være udgangspunkt for initiativer og virkelyst.
Løgumkloster Højskoles mål er at inspirere til humanitært, socialt og frivilligt engagement og motivere til handling og aktiv deltagelse i samfundet. Vi vil inspirere mennesker til at handle og til at virkeliggøre ideer og drømme sammen med andre med et særligt fokus på det diakonale arbejde og i non-profit organisationer.

Vi vil fremelske skabertrang, dyrke den kritiske sans og evnen til at ytre sig i et levende fællesskab, med det formål at skabe rum for menneskelig sameksistens. Målet er en opkvalificering både i de erhvervsfaglige discipliner og i sprogliggørelse af værdier/etik. Ord som ledelse, iværksætteri, virkelyst og skabertrang er centrale.
Vi sigter mod at kvalificere eleverne til lederskab i såvel eget liv som i fællesskabet.

østfløj sydside

Praksis
Fagudbuddet spænder bredt og bygger på en grundlæggende tro på det frugtbare i at fagene og kurserne belyses fra forskellige synsvinkler – det naturvidenskabelige, det humanistiske og det spirituelle perspektiv:

Vi tror på det skabende fællesskab – at vi kan mere sammen end hver for sig. Vi vil udforske virkeligheden og lære i et konkret læringsmiljø med afsæt i et tæt samarbejde med almen nyttige - og nonprofit organisationer.

Skolen udbyder to lange kurser med fokus på henholdsvis:
• Håb – det 18. verdensmål
• Handlekraft – fra ide til virkelighed.

Derudover udbydes en række korte kurser indenfor flg. linjer:
• Idehistorie
• Natur
• Litteratur og Kunst
• Historie og sønderjysk historie
• Kreativitet og musik
• Kristendom og spiritualitet

Hverdagen rammes ind af fælles morgensang i Klosterets kapitelsal og aftensang i Løgumkloster Kirke. Højskolen er en naturlig del af lokalmiljøet i Løgumkloster og omegn gennem åbne foredrag og en aktiv deltagelse i miljøet med bl.a. Kirken, Musikskole, Refugium, Biograf og Udstillingsstedet Holmen.

østfløj nordside

Udskriv E-mail