web lh logo black 300px copy

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling d. 6. november 2018 kl. 19,30 på Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 1, 6240 Løgumkloster


  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Orientering om bestyrelsens bestræbelser vedr. overdragelse af højskolen til en ny organisation.
  4. Orientering om skolens fremtidige indhold ved repræsentant for ny organisation.
  5. Som følge af bestyrelsens bestræbelser vedr. overdragelse af højskolen til en ny organisation, vil skolens formål ikke længere være opfyldt i forhold til vedtægterne. I henhold til §12 stk. 2 i vedtægterne skal skolen derfor nedlægges. Generalforsamlingen skal derfor også i.h.t. paragraf §12 stk. 1 træffe beslutning om skolens nedlæggelse.
  6. Beslutning om skolens nedlæggelse jf. pkt. 5. Beslutningen skal jf. vedtægterne §12 stk. 1 ske med mindst 2/3 af alle medlemmers stemmer. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om skolens nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Udskriv E-mail